Sansestimulering af demente, med billede, lyd og lys

Stimulistue

Stimulistuen har stor effekt på udadreagerende adfærd, søvnforstyrrelser og stimulering af erindring – og kan nemt tilpasses til den enkelte bruger.

Med en stimuliste til demente, fjerner du forstyrrende stimuli og skrue op for de stimuli, der er relevante i forhold til situationen og de problematikker, der gør sig gældende for den enkelte bruger. Målet med en stimulistue er, at stimulere demente beboere med levende billeder, lyd og stemningslys.

Stimulistue til:

Sansestimulering

Med stemningslys og en storskærm der illustrerer et vindue, og som fylder det meste af endevæggen, kan man skabe et miljø, hvor man kan stimulere demente beboere individuelt.

Kombinationen af billedside, lyd og stemningslys har en positiv effekt. Opgaven er at finde frem til en håndfuld levende billeder, som den enkelte beboer reagerer på – og som matcher vedkommendes behov for stimulering. Stuen kan bruges som et redskab af personalet til at øge beboerens trivsel og velbefindende. Men kan ligeledes også give de pårørende mulighed for at få nogle af de fantastiske oplevelser.

Få nogle af de fantastiske oplevelser sammen

Derfor bør du investere i en stimulistue

Øger trivsel og velvære

Har positiv effekt på hukommelse

Mindsker søvnforstyrelser

Kan tilpasses brugeren

Kom i gang med det samme

Skal jeg finde det rigtige setup til din stimulistue?

Carsten Damgaard,
AV Konsulent