I Gladsaxe kommune er der kommet helt styr på opgaver, projekter og personer

I foråret 2019 fik Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling, i samarbejde med Solutions-AV og Data Display, skræddersyet en digital indtjekningsskærm. En touch-baseret skærm som har til formål at skabe et fremmøde-overblik for deres medarbejdere.

Gennemsigtighed, overblik og struktur

Når man arbejder med drift og anlæg i Gladsaxe kommune, er der mange opgaver, projekter og personer der skal holdes styr på. Derfor er overblik, gennemsigtighed og koordinering vigtige faktorer for, at en arbejdsdag er glidende. De faktorer øjnede Uwe Becker, den drift ansvarlige for Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling, en mulighed for at optimere, da han besøgte sine kollegaer hos Park og Vej i Allerød.

”Det var vores driftschef Uwe Becker der ringede til os og sagde ’Jeg har lige set at Allerød Park og Vej, har fået sådan en smart indtjeknings skærm hvor medarbejderne kan tjekke ind og få overblik over fremmødte – sådan et system blive vi bare nødt til have’. Ja, og i dag kan vi slet ikke undvære den løsning og det overblik vi har fået

Michael Nielsen,
Sekretariatschef i Gladsaxe Kommunes Driftafdeling

Ingen begrænsninger – kun muligheder

Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling havde brug for en Data Display løsning, der i store træk var tilsvarende den løsning som Allerød Vej og Park havde fået lavet. De havde dog også selv nogle ideer til hvordan Data Displayet kunne skræddersys, så det passede endnu bedre ind i deres behov.

Gladsaxe har udover de 4 standart moduler (check-in, slide, info/slideshow, live RSS/nyheds modul samt ressource-håndterings modul) fået skræddersyet ekstra moduler der tilgodeser deres behov. Hos Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling kan de bl.a. – via deres skærm – booke udstyr og værktøj på tværs af afdelingerne. De kan ligeledes invitere medarbejdere til events/møder samt se hvem der deltager. Alle disse informationer kan de derudover, sende ud som SMS-meddelelser til medarbejderne.

”Det der var udslagsgivende for at vi valgte, at få vores løsning gennem Solutions-AV og Data Display var den positive indstilling, der var til vores ideer og behov. Der var intet der var umuligt, ingen begrænsninger – kun muligheder. Vi har fået et værktøj der kan udvikles, i takt med vores udvikling. Og så har processen været rigtig god, og vores medarbejdere har følt sig hørt. ”

Ole Skree,
Projektleder i Gladsaxe Kommunes Driftafdeling

Medarbejderne er ikke længere i tvivl om hvad de skal, når de møder ind

Solutions-AV og Data Displays mission er altid at imødekomme virksomhedernes forskellige behov. Der findes sjældent to virksomheder der er ens. Derfor deles en Data Displays proces oftest op i 3 faser: 1. Afklaring af ønsker og behov. 2. Møde med programmør og designer. 3. Levering, instruering og rettelser. Solutions-AV og Data Display har forståelse for hvor vigtigt det er, at komme rigtig fra start og føle sig som en aktiv del af produktudviklingen.

Nu slipper vi for besværlige sedler med ferieønsker, samt unødvendig kørsel, frem og tilbage, for at se om en specifik medarbejder er mødt – det kan vi nu se på skærmen.”

“I starten var vores medarbejdere lidt skeptiske, men allerede efter første møde fik de afmystificeret produktet og indblik i hvilke fordele der var i det for dem.

Ole Skree,
Projektleder i Gladsaxe Kommunes Driftafdeling

“Det nye system er også en fordel for de medarbejdere der måske føler sig til besvær, når de skal ind på kontoret og spørge om ferie.

Det er blevet meget nemmere at ønske ferie via tavlen, nu skal de ikke ind og ‘spørge om lov’. Det giver større frihed og øger tilliden.”

Michael Nielsen,
Sekretariatschef i Gladsaxe Kommunes Driftafdeling